Člani upravnega odbora

Janez Boljka

Predsednik kluba

Damijan Kitak

Podpredsednik kluba in skrbnik spletne strani

Klaudija Celec

Sekretarka in blagajničarka

Mirjana Savić

Članica - organizacija

Matevž Žnidaršič

Član - skrbnik avtobusnih prevozov

Jernej Muhič

Član - fotograf, promocija kluba

Andreja Likar Pucihar

Članica - skrbnica donatorjev in sponzorjev

Nataša Omahen

Članica - predstavnica staršev

Toni Fortuna

Član - organizacija

Tina Pirc

Član - skrbnica FB strani