Člani upravnega odbora

Janez Boljka

Predsednik kluba

Damijan Kitak

Podpredsednik kluba

Klaudija Celec

Sekretarka in blagajničarka

Mirjana Savić

Članica

Matevž Žnidaršič

Član

Jernej Muhič

Član

Miran Kastelic

Član

Simon Andrejaš

Član

Tina Pirc

Članica